Kust saada informatsiooni?

Informatsiooni saab veebiaadressil www.hse.ie.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?

Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel ravi saamiseks peaksite konsulteerima arstiga, kellel on leping terviseameti (HSE) esmatasandi arstiabi süsteemiga (riiklik tervishoiusüsteem). Asjaomase süsteemiga seotud arstid osutavad tasuta ravi. Süsteemiga seotud arstide kohta saate üksikasjalikku teavet oma kohalikust (HSE) büroost. Kui te ei ole kindel, kas teie raviarstil on riikliku tervishoiusüsteemiga leping, siis väljendage selgelt, et soovite saada ravi riikliku tervishoiusüsteemi raames. Arstile tuleb esitada Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendav dokument. Sel juhul on arsti vastuvõtt tasuta. Eraarsti ravikulusid Teile ei korvata.

Kuidas pääseda haiglaravile?

Kui vajate vältimatut abi, võite pöörduda otse riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluva haigla erakorralise meditsiini osakonda. Muudel juhtudel on haiglaravile pääsemiseks vajalik üldarsti saatekiri. Vältimatu arstiabi on tasuta. Erakliiniku raviarved tasub patsient alati ise.

Kuidas toimub transport haiglasse?

Vältimatut abi osutab kiirabi tasuta. Hädaolukorras helistage 112 või 999!

Kuidas saada hambaravi?

Hambaravi on Iirimaal tasuline. Tasuta on vaid vältimatu hambaravi, mida osutavad riikliku süsteemiga liitunud hambaarstid.

Kuidas saada ravimeid?

Retsepti saamiseks pöörduge riikliku tervishoiusüsteemiga liitunud arsti (GMS doctor) poole. Vajadusel väljastab arst spetsiaalse soodusretsepti, mille alusel saate vajamineva ravimi tasuta, peate maksma vaid retsepti nominaaltasu.

Kuidas saada hüvitisi?

Iirimaal toimib mitterahalisel hüvitisel põhinev tervishoiusüsteem ning seega puudub kulude rahalise hüvitamise süsteem. Kui te pidite ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt ravikulude tagasimaksmise kohta.

Kontaktasutus

Health Service Executive
Postiaadress: Oak House, Millennium Park, Naas, Co. Kildare, Ireland/Dr. Steevens' Hospital, Dublin 8, Ireland
Tel: 1850 24 1850, +353 (0)45 880400, +353 (0)1 635 2000
E-post: infoline1@hse.ie 
www.hse.ie