Kust saada informatsiooni?

Hollandi seaduste kohaselt saavad riiki külastavad inimesed Euroopa ravikindlustuskaardi alusel tasuta vajaminevat arstiabi üksnes Hollandi haigekassaga Zorginstituut Nederland [National Health Care Institute] lepingu sõlminud arstidelt ja tervishoiuasutustest. Täpsemat teavet ravivõimaluste kohta saate haigekassaga lepingu sõlminud arstidelt ja kohalikest haigekassa kontoritest (zorgverzekeraar).

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?

Euroopa ravikindlustuskaardi esitamisel saate pöörduda otse haigekassaga lepingut omava üldarsti poole. Sellisel juhul on üldarstiabi tasuta. Eriarsti poole pöördumiseks on vaja üldarsti saatekirja. Eriarstiabi hüvitatakse üksnes juhul, kui eriarst on sõlminud haigekassaga lepingu.

Kuidas pääseda haiglaravile?

Haiglaravile pääseb arsti saatekirja alusel. Tasuta saate Hollandis vaid nn. kolmanda järgu haiglaravi. Vältimatu arstiabi saamisel tuleb Euroopa ravikindlustuskaart esitada haiglale võimalusel 48 tunni jooksul ja haigla võtab patsiendi nimel ühendust Hollandi haigekassa (Zorginstituut Nederland) kontoriga, et saada vajalik kinnitus ravikulude katmiseks. Esimese või teise järgu haiglaravi saamise korral peab patsient tasuma omavastutustasu, mis koosneb voodipäevatasust, osutatud eriarstiabi maksumusest ja mitmesugustest muudest täiendavatest kulutustest (nt. ravimid).

Kuidas toimub transport haiglasse?

Vältimatu arstiabi saamiseks võite kasutada kiirabi. Kiirabiautos ei ole ühtegi arsti, kuid autode juhid on koolitatud esmaabitöötajad. Kiirabiveo kulud hüvitab hiljem Hollandi haigekassa (Zorginstituut Nederland), lahutades summast eelnevalt omaosaluse tariifi (omaosaluse maksimaalne määr aastas on 76,60 eurot). Hüvitise saamiseks tuleb kohaliku haigekassa kontorisse esitada vormikohane tõend, arve ja raviarsti teatis kiirabiveo vajalikkuse kohta. Vajadusel võidakse välja saata kiirabihelikopter.

Kuidas saada hambaravi?

Alla 18-aastastele on vajaminev hambaravi tasuta. Teistele hambaravi reeglina ei hüvitata.

Kuidas saada ravimeid?

Üldjuhul kirjutab arst välja ainult sellise ravimi ja koguse, mida vajate üksnes Hollandis viibimise ajal. Retseptiravimid kuuluvad hüvitamisele ainult siis, kui need kirjutas välja haigekassaga lepingu sõlminud arst. Küsige apteekrilt, milliste ravimite eest makstud tasu võib kuuluda hüvitamisele. Käsimüügi ravimid hüvitamisele ei kuulu.

Kuidas saada hüvitisi?

Hüvitise taotlemiseks võite ühendust võtta Madalmaades asuva bürooga Agis Zorgverzekeringen. Kui te ei saanud taotleda hüvitist Hollandis viibimise ajal, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt ravikulude tagasimaksmise kohta.

Kontaktasutus

Zorginstituut Nederland
Postiaadress: Postbus 320, 1110 AH Diemen, The Netherlands
Tel: (003120) 7978555
E-post: info@zinl.nl 
www.zorginstituutnederland.nl  www.cvz.nl