Kust saada informatsiooni?

Ravikindlustust haldab kohalik tervisekindlustussüsteem Instituto Nacional de la Seguridad Social ehk INSS läbi kohalike kontorite (Direccion Provincial). Infot saab internetist www.seg-social.es.

Föderaalsete iseseisvate piirkondade asutused:
Andaluusia - Servicio Andaluz De La Salud;
Kataloonia - Institute Catalan De La Salud;
Valenciano - Servicio Valenciano De La Salud;
Baskimaa - Servicio Vasco de Salud.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?

Ainult riikliku süsteemiga liitunud (INSS) arst osutab abi Euroopa ravikindlustuskaardi alusel, haigestumise  korral pöörduge otse (INSS) arsti poole.
Vastuvõtul esitage Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendav dokument. Riigi poolt pakutavad tervishoiuteenused on tasuta.
Saartel võib INSS arsti leidmisega raskusi olla, sest neid ei pruugi läheduses olla. Seetõttu tuleb arvestada aja- ja sõidukuluga, et vajaliku arsti juurde jõuda.
Arsti leidmiseks pöörduge haigla vastuvõtuosakonda (consultorio), tervisekeskusesse (centro sanitaro) või kliinikusse (ambulatorio).

Hispaanias töötavad tervisekeskused ja haiglad erinevate vastuvõtugraafikutega. Osa aega on broneeritud erapatsientidele ja osa haigete ravimisele INSS süsteemi alusel.

Kui Teil palutakse ravikulude eest tasuda, siis Teid ei kohelda riikliku terviskindlustussüsteemi alusel, vaid eraviisiliselt ning Teie Euroopa ravikindlustuskaarti ei aktsepteerita. Arvestage sellega, et hotellid või reisikorraldajad võivad kutsuda eraarsti või mõnda neist soovitada.

Kui kutsute arsti vältimatut abi andma, tuleb kohe selgitada, et soovite ravi saada Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Esitage arstile Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendav dokument. Kui Teil ei ole Euroopa ravikindlustuskaarti kaasas, tuleb Teil tasuda raviteenuse eest ise täies mahus.

Kuidas pääseda haiglaravile?

Haiglaravile pääseb üldjuhul vaid arsti saatekirja alusel. Vältimatu arstiabi saamiseks võite pöörduda otse haiglasse, kuid tasuta abi saate vaid INSS riikliku süsteemi haiglas. Haiglas pöörduge tingimata üldvastuvõtu mitte eravastuvõtu osakonda. Esitage vastuvõtus kindlasti oma Euroopa ravikindlustuskaart, vastasel juhul võetakse teilt tasu kui erapatsiendilt ja erameditsiini kulusid ei hüvitata (ka vältimatu arstiabi korral).

Kuidas toimub transport haiglasse?

Vältimatu abi korral on Hispaanias kiirabivedu tasuta. Hädaolukorras helistage 112!

Kuidas saada hambaravi?

Hambaravi üldiselt riikliku süsteemi raames ei pakuta. Kulud ei kuulu hüvitamisele.

Kuidas saada ravimeid?

Retsepte väljastab riiklikus süsteemis töötav (INSS) arst ja väljakirjutatud ravimeid saab osta igast apteegist.  Kindlustatud isikul teisest ELi liikmesriigist tuleb retseptiravimi eest tasuda 50% ravimi maksumusest. Pensionäril teisest ELi liikmesriigist tuleb retseptiravimi eest tasuda 50% ravimi maksumusest. Pensionäristaatuse tõendamiseks peab isik täitma vandetunnistuse vormi või pensionäristaatust kinnitava avalduse, mis on Hispaania territooriumil saadaval igas raviasutuses nii inglise prantsuse kui hispaania keeles (lisatakse vorm kolmes keeles). Kui vajate ravimeid pärast haiglast väljakirjutamist, siis on see ära märgitud haigla poolt koostatud haigusloos, mis tuleb esitada esmatasandi meditsiini keskuses („Centro de salud”), kus arst kirjutab välja ravimiretsepti.

Kuidas saada hüvitisi?

Eraarsti teenuse eest tuleb tasuda täies ulatuses ja see hüvitamisele ei kuulu. Täpsemalt ravikulude tagasimaksmise kohta

Pane tähele!

Hispaaniasse minnes võtke kaasa mitu koopiat Euroopa ravikindlustuskaardist

Kontaktasutus

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Subdireccion General de Relaciones Internacionales
Postiaadress: Padre Damiàn 4-6, 28036 Madrid, Spain
Tel: +34915688300
E-post: prestaciones.inss@seg-social.es 
www.seg-social.es