Kust saada informatsiooni?

Infot saab veebiaadressidel www.sozialversicherung.at ja www.hauptverband.at.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?

Peaksite pöörduma arsti poole, kellel on sõlmitud leping mõne Austria piirkondliku ravikindlustusasutusega (Gebietskrankenkassen), kuna sel juhul on teenused tasuta. Sellistel arstidel on tavaliselt väljas silt „Kassenarzt” (lepinguga arst) või „Alle Kassen”, mis viitab sellele, et nad kuuluvad riiklikku süsteemi.

 
Kuidas pääseda haiglaravile?

Ambulatoorset ravi saab haiglate traumaosakondades ning piirkondliku tervisekindlustusameti ambulatoorse ravi osakondades. Statsionaarse haiglaravi saamiseks peab üldarst suunama riiklikku haiglasse. Patsiendile antakse kaasa saatekiri (Einweisungsschein) haigla vastuvõtuosakonda esitamiseks. Vältimatu abi korral küsitakse riiklikus haiglas patsiendilt Euroopa ravikindlustuskaarti ning tehakse piirkondlikku tervisekindlustusametisse päring, et saada vajalik kinnitus ravikulude katmiseks.

Austria riiklikus skeemis on kaks haiglaravi kategooriat: nn standard-ja erikategooria ravi. Piirkondlikud tervisekindlustusametid maksavad vaid standardkategooria ravi kulude eest. Patsient maksab voodipäevatasu ja seda kuni 28 päeva eest kalendriaastas. Erikategooria alusel saadud ravi kulud kannab patsient ise.

Kuidas toimub transport haiglasse?

Vajalikud kiirabi transpordikulud on kaetud. Hädaolukorras helistage 144 või 112!

Kuidas saada hambaravi?

Riikliku tervishoiusüsteemi raames pakutakse ainult väheseid hambaraviteenuseid.Kui hambaarstil on leping ravikindlustusasutusega (Gebietskrankenkasse), siis ei pea te maksma. Sellistel hambaarstidel on tavaliselt väljas silt „Kassenarzt” (lepinguga arst) või „Alle Kassen”, mis viitab sellele, et nad kuuluvad riiklikku süsteemi.

Kuidas saada ravimeid?

Retseptiravimeid saab igast apteegist. Patsient maksab retsepti eest kindlaksmääratud omaosaluse alusmäära.

Kuidas saada hüvitisi?

Kui pidite ravi eest maksma, siis võite taotleda kulude hüvitamist kuni 80% ulatuses. Ülejäänud 20% Austrias ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes. Hüvitamist tuleb taotleda vahetult mõnest Austria ravikindlustusasutuse (Gebietskrankenkassen) osakonnast. Koos taotlusega peate saatma ka kviitungite originaalid. Tehke kõikidest esitatavatest dokumentidest endale koopiad.

Kui te ei ole saanud taotleda hüvitist Austrias viibimise ajal, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt ravikulude tagasimaksmise kohta.

 
Kontaktasutus

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger
Postiaadress: Kundmanngasse 21, A-1031 Wien; Postfach 600, A 1031 Wien, Austria
Tel: + 43 711 32-2400
E-post: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at 
www.sozialversicherung.at 
www.hauptverband.at