Palume blankettide saamise, täitmise  ja edastamise kohta tekkivate küsimustega pöörduda Eesti Haigekassa klienditeenindusse, helistada meie klienditelefonile (+372) 669 6630 või kirjutada e-kiri aadressile info@haigekassa.ee

Blankette väljastavad ka haigekassa klienditeenindused. Lisaks väljastavad klientide poolt kõige enam kasutatavaid haigekassa blankette Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindused Haapsalus, Jõgeval, Kohtla-Järvel, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Rakveres, Raplas, Valgas, Viljandis ja Võrus. Täpsema info leiate siit.

Vajalikud dokumendid palume haigekassasse saata postiga,  digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info@haigekassa.ee või tuua haigekassa klienditeenindusse.

● Kontoandmete muutmise avaldus

pdf

doc

odt

● Hambaravi/ hambaproteeside hüvitise avaldus

pdf

doc

odt

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

pdf

doc

odt

● Avaldus perearsti nimistusse registreerumiseks (avaldus esitada perearstile mitte haigekassale).

pdf

doc

odt

● Avaldus vabatahtliku lepingu sõlmimiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus ravikindlustuse taotlemiseks (rase; välisriigis õppija; ülalpeetav abikaasa)

pdf

doc

odt

● Täiendava ravimihüvitise taotlemise avaldus

  • e-teenus Ravimihüvitise vaatamine. Teenus võimaldab kontrollida retseptide kogumaksumust, kompenseerimise alussummat, hüvitamisele kuuluvat summat ja hüvitatud summat.

  • e-teenus Retseptid. Teenuses näeb oma ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte, mille alusel on ravim välja ostetud ning andmed apteegis süsteemi sisestatud.

pdf

doc

odt

● Avaldus ravimi erandkorras kompenseerimiseks

  doc  

● Kehavälise viljastamise protseduuriga seonduvate ravimikulude hüvitise avaldus

pdf

doc

odt

● Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral

pdf

doc

odt