Euroopa Liidu valdkonnaga seotud blankette väljastavad ka haigekassa klienditeenindusbürood.
Vajalikud dokumendid võib:
- tuua kohale piirkondlikku haigekassa osakonda; 
- saata postiga 
- saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info@haigekassa.ee

Riigiasutustega suhtlemisel kasutatavaid blankette leiab ka riigiportaalist eesti.ee.

 

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

pdf

doc

odt

● Taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks  

 

doc

odt

● Eelluba plaaniliseks välisraviks - konsiiliumi protokolli vorm  

 

doc

 

● Avaldus Euroopa Liidu tervishoiuteenuse kulu tagasimakseks

NB! Antud avaldust ei saa saata e-posti teel. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb kohale tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10144.

pdf

doc

odt

● Infopäring Euroopa Liidu tervishoiuteenuste kulu tagasimaksete kohta

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E104 saamiseks

pdf

doc

odt

● Isiku avaldus vormi E106 saamiseks

pdf

doc

odt

● Tööandja avaldus vormi E106 saamiseks

pdf

doc

 

● Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus Eestis töötava isiku teises EL liikmesriigis elavatele ülalpeetavatele kindlustamata pereliikmetele vormi E109 taotlemiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E121 saamiseks

pdf

doc

odt

● Avaldus vormi E121 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks Eesti Haigekassas

pdf

doc

odt

● Avaldus teises EL liikmesriigis kindlustatud isiku ja/või tema pereliikmete registreerimiseks

NB! Antud avaldust ei saa saata e-posti teel. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb kohale tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Rüütli 40a, Pärnu, 80010.

pdf

doc

odt