Kust saada informatsiooni?

Vajadusel saab infot Leedu riiklikust haigekassast: Valstybinė ligonių kasa, internetist www.vlk.lt Piirkondlikud asutused on Vilniuses, Kaunases, Klaipėdas, Šiauliais ja Panevėžys

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?

Leedut külastavad inimesed, kel on kaasas Euroopa ravikindlustuskaart, saavad vajaminevat arstiabi samadel tingimustel Leedu kindlustatutega. Haigestumisel võite pöörduda otse igasse kohaliku haigekassaga lepingu sõlminud tervishoiuasutusse. Raviasutuses tuleb esitada Euroopa ravikindlustuskaart koos isikut tõendava dokumendiga. Üldarsti konsultatsioon on tasuta. Eriarsti vastuvõtule pääseb üldarsti saatekirjaga ning konsultatsioon ja ravi on tasuta. Riikliku süsteemiga mitte lepingut omava eraarsti juures Euroopa ravikindlustuskaart ei kehti ning ravikulude eest tuleb tasuda ise.

Kuidas pääseda haiglaravile?

Haiglaravile pääseb üldarsti saatekirjaga, kui soovite saada plaanilist haiglaravi suunamiseta, siis peate tasuma kogu kulu ise. Vältimatu arstiabi saamiseks pöörduge ükskõik millise Leedu haigla erakorralise meditsiini osakonda, esitage Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendava dokument.

Kuidas toimub transport haiglasse?

Kui vajate vältimatut arstiabi või kiirabi, helistage numbril 03 või 112. Kiirabitransport on tasuta.

Kuidas saada hambaravi?

Piirkondliku haigekassaga lepingu sõlminud kliinikutes on konsultatsioon tasuta. Tasuma peate kasutatud materjali eest (nt täidised jne). Enamik Leedu hambaarstidest tegutseb erapraksistes. Erapraksistes osutatud hambaraviteenuste eest tuleb maksta ise ja neid patsiendile ei hüvitata.

Kuidas saada ravimeid?

Leedus on ravimitele kehtestatud piirhinnad. Riiklik haigekassa hüvitab piirhinna ning patsiendid tasuvad omaosaluse alusmäära. Praegu kehtib neli hüvitusastet: 100%, 90%, 80% ja 50%. Retsepti saamiseks tuleb pöörduda arsti vastuvõtule. Apteegis tuleb näidata oma Euroopa ravikindlustuskaarti ja isikut tõendavat dokumenti. Käsimüügi ravimeid ei hüvitata.

Kuidas saada hüvitisi?

Teilt nõutakse üksnes, et tasuksite oma osa ravikuludest. Need kulud ei kuulu Leedus hüvitamisele. Kui pidite teenuste eest täies mahus maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt ravikulude tagasimaksmise kohta.

Kontaktasutus

Valstybinė ligonių kasa - VLK
Postiaadress: Europos aikštė 1 Vilnius, LT-03505, Lithuania
Tel: +370 5 236 41 00
E-post: vlk@vlk.lt
www.vlk.lt